Cybersecurity PS logo - white and red
Logotip vertical - red and white

SLOVENSKA PLATFORMA ZA DVIG STOPNJE KIBERNETSKE VARNOSTI UPORABNIKOV​

SLOVENSKA PLATFORMA  ZA DVIG STOPNJE KIBERNETSKE VARNOSTI UPORABNIKOV​

PHISHSTRIKE je inovativna platforma, ki na optimalen način in učinkovito izobrazi vaše zaposlene na področju

kibernetske ter informacijske varnosti

.
Platforma v prvem koraku OCENI trenutno znanje vsakega posameznika, ga na različnih nivojih in kontinuirano TESTIRA, ter na podlagi predhodnih ugotovitev ter uporabniških aktivnosti CILJNO IZOBRAŽUJE. Prepustite izobraževanje platformi PHISHSTRIKE. Naj postanejo vaši zaposleni najmočnejši člen v varnostni verigi!

Zaposleni so največja vrednost,
ki jo podjetje premore.

HKRATI PA TUDI NAJBOLJ RANLJIVA TOČKA.

Ljudje smo zmotljivi. Pogosto smo zaradi nenehnega bombardiranja z informacijami preobremenjeni, nepozorni in neosredotočeni.

Hekerji to dobro vedo in to s pridom izkoriščajo. Pogosto izrabljajo vsesplošne človeške lastnosti, kot so naivnost, radovednost, strah, iskanje potrditve ipd.

Additional hexagons
Cyber attack on employee.
Phishing hexagon

Samo ena napaka zaposlenega je dovolj,
da se zgodi hekerski napad na organizacijo.

Izobrazite se,
da se to ne zgodi
ravno vam!

Čeprav smo v podjetju poskrbeli za kar se da varen informacijski sistem, še zdaleč nismo izven nevarnosti.

Najbolj ranljiv del podjetja so namreč zaposleni in samo trenutek nepazljivosti enega zaposlenega zadošča, da se odvije črn scenarij.

Tovrstne napade, ki že tako uspešno izkoriščajo človeško naravo posameznika, napadalci izvedejo bodisi na večjemu številu ljudi bodisi usmerjeno, kar seveda izjemno poveča verjetnost, da bo napad uspešen. Zadošča namreč ena sama napaka in katastrofalen scenarij postane resničnost.

Škoda, ki jo povzroči tak napad, je resnično ogromna in zato je najboljša strategija, zlasti ko gre za človeški faktor, preventiva.

Posledice napada so lahko izjemno uničujoče, zato je preventiva najboljša strategija – predvsem v primerih, ko je vpleten človeški dejavnik.

Zato temu aspektu posvečamo največ pozornosti.

Vzpostavili smo platformo
PHISHSTRIKE,
ki spreminja odnos do te problematike. ​

Platforma spodbuja pozitivno komunikacijo o spletnih prevarah med zaposlenimi in se osredotoča na ciljano izobraževanje posameznika. Temelji na pohvalah uspešnih in ne kritikah napak. Posledično so zaposleni bolj motivirani, namesto odpora pa naš proces sprejmejo kot izziv.

Sistem omogoča ciljano izobraževanje in testiranje uporabnikov po posameznih področjih. Namesto generičnega izobraževanja je celoten proces prilagojen vsakemu posamezniku glede na njegove rezultate testiranj. Na tak način zagotavljamo optimalne rezultate.

Zato temu aspektu posvečamo največ pozornosti.

Platforma je sestavljena iz treh modulov.

Ključ do uspeha je ponavljanje celotnega procesa.

Prijava na podrobno predstavitev