Oceni znanje v kibernetski varnosti zaposlenih v podjetju

OCENITE

trenutno znanje vaših zaposlenih

V prvi fazi ocenimo aktualno poznavanje vsakega posameznega zaposlenega.

FAZA 1

OCENITE
trenutno znanje vaših zaposlenih

Ali sploh veste, koliko so vaši zaposleni ozaveščeni na področju kibernetske in informacijske varnosti? S platformo PHISHSTRIKE lahko enostavno ocenite znanje vsakega zaposlenega posebej in to na različnih področjih kot so phishing, spletne prevare, zlonamerna programska oprema itd.

Drugi korak - testiraj.

TESTIRAJTE

vaše zaposlene

Na podlagi predhodnih rezultatov posameznike testiramo. 

FAZA 2

TESTIRAJTE
vaše zaposlene

Ali vaši zaposleni prepoznajo različne tipe sporočil ribarjenja (phishing)? S platformo PHISHSTRIKE vam zagotavljamo nenehno, vsakodnevno, naključno testiranje vaših zaposlenih, saj enkratne phishing kampanje niso dovolj. Naj vsak dan nekdo od vaših zaposlenih prejme phishing sporočilo in o tem obvesti še ostale v pisarni.

Tretji korak - Izobražuj.

IZOBRAŽUJTE

s pomočjo ciljanih vsebin

Zaposleni v skladu s predhodnimi rezultati dostopajo do personaliziranih vsebin aktivne narave.

FAZA 3

CILJANO IZOBRAŽEVANJE

Vsak zaposleni ima drugačno predznanje s področja informacijske in kibernetske varnosti, zato lahko s platformo PHISHSTRIKE zaposlene usmerjeno izobražujemo na tistih področjih, kjer so najšibkejši in smo tako najučinkovitejši.

PREDNOSTI PLATFORME

Anonimizacija rezultatov posameznega zaposlenega

Spodbujanje pozitivne konotacije in medsebojnih pogovorov o kibernetski varnosti med zaposlenimi

Redno dodajanje izobraževalnih vsebin v skladu z najnovejšimi prevarami

Nenehno in kontinuirano izobraževanje zaposlenih

Usmerjeno izobraževanje zaposlenih glede na njihovo predhodno pridobljeno znanje in odzive

Širok nabor področij informacijske in kibernetske varnosti

Nagrajevanje najboljših zaposlenih

Mesečno pošiljanje izobraževalnih vsebin vsem zaposlenim

NAJ
POSTANEJO
VAŠI ZAPOSLENI NAJMOČNEJŠI ČLEN V VARNOSTNI VERIGI

Ne obremenjujte se z izobraževanjem uporabnikom, prepustite to platformi PHISHSTRIKE.

Avtomatizirana izobraževalna
platforma s področja kibernetske ter
informacijske varnosti, ki izmeri trenutno znanje vaših zaposlenih po posameznih področjih in jih ciljano, avtomatizirano testira ter izobražuje.

Platforma nudi popolno anonimnost uporabnikov in spodbuja pozitivno komunikacijo o spletnih prevarah ter kibernetskih grožnjah, nagrajuje najboljše zaposlene in dviguje zavedanje zaposlenih o kibernetski ter informacijski varnosti.

Prijava na podrobno predstavitev